Kat Mülkiyeti Kanununa göre, apartmanlarda sekiz ve üzeri bağımsız bölüm olması halinde apartman yönetimi oluşturmak zorunludur. Apartman yönetimi kurulabilmesi için ilk olarak apartmanda kat maliklerinin en az 3te 1inin genel kurul çağrısı üzerine toplantı yapılması gerekmektedir. Bu durumda yapılacak toplantı çağrısı, toplantıdan en az 15 gün önce olmalıdır. Tarih belirlendikten sonra, kat malikleri ile yapılan toplantıda yönetime adaylığını koyan kat malikleri için oylama yapılmalıdır. Bu oyların yüzde 51 i, yönetim kurulu veya yönetici seçmektedir. Bu oylama sonucunda eğer yönetim için bir kişi atanmış ise, bu kişi yönetici unvanını almakta; eğer üç veya daha fazla kişi atanmış ise de bu kişiler yönetim kurulunu oluşturmaktadır.

 

Kat malikleri  yönetimde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlar ise, o geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.

 

Bu yazılara da göz atabilirsiniz;

Seçilen Apartman Yönetimi Nasıl Değişir?

Yönetimden memnun kalmayan kat malikleri kurulu, genel kurul toplantılarında apartman yönetimi değişikliği talep edebilmektedir.

Apartman yönetimi değişikliğinin yapılabilmesi için olağan genel kurul veya olağanüstü genel kurul toplantı çağrısının yapılması ve yeter sayının sağlanması gerekmektedir.

Yaşam alanında bulunan kat malikleri kurulu, yönetimin tavrını denetleme ve geçerli sebepler oluştuğunda değiştirme hakkına sahiptir. Bu denetleme, yönetim planında bir tarih aralığı belirlenmemiş ise, her üç ayda bir yapılabilmektedir. Eğer geçerli sebepler oluşmuş ise, denetleme sürekli yapılabilir.

Kat malikleri kurulu tarafından denetleme yetkisi verilen kişi (bu kişi sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilmektedir) veya üç kişilik bir denetim kurulu, kat malikleri kuruluna yönetimle ilgili bir denetleme raporu, yani yapılan denetimlerin sonucunu ve yönetim hakkındaki fikirlerini sunmalıdır. Daha sonra sunulan bu rapor çoğaltılarak, taahhütlü mektuplarla kat maliklerinin tümüne gönderilmelidir.

Son olarak denetçi olarak belirlenen kişi veya kurul, verecek oldukları kararları ve varsa gerekli gördükleri diğer konuları, sayfaları numaralandırarak her sayfası noter tasdikli bir deftere geçirip tarih ve imza ile belgeleştirmelidir.

Yönetim eğer sulh mahkemesi tarafından atanmış ise, bu atanma üzerinden altı ay geçmediği sürece kat malikleri kurulunca değiştirilememektedir. Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi değiştirmeye müsaade edebilir.