Site yöneticisi, sitelerin en önemli kişisi olurken ödemeler konusunda daima soru işaretiyle karşılaşan kimselerdir. Site yönetimi konusunda kulaktan dolma bilgilerden dolayı site yöneticisinin hiçbir ücret ödemediği düşüncesi hakimdir. Ancak bu yanlış bir bilgidir. Zira yöneticiler mutat gider olarak kabul edilen elektrik, su, yakıt ve asansör giderlerine katılmaz. Ancak bazı diğer giderlerden sorumludur.

2M Yönetim olarak site yöneticisinin hangi giderlerden sorumlu olmadığını açıklayarak yönetim konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

Site Yöneticisinin Muaf Olduğu Giderler

apartman yöneticisi muaf olduğu giderler
Site yöneticileri mutat gider olarak kabul edilen elektrik, su, yakıt ve asansör giderlerine katılmaz. Ancak bazı diğer giderlerden sorumludur.

Genel Aidat Giderleri

Aidat, yöneticilerin  site giderlerini karşılamak ve maaş olarak kendi payına düşen kısmı almak adına her ay topladığı miktardır. Aidat miktarı her ay sabit olabileceği gibi değişken de olabilmektedir. Aidatın ödenmesi konusunda site yöneticisi için %50’lik bir kısmın ödenmemesi söz konusu olmaktadır. Mutat gider kapsamındaki aidat giderinin tamamının ödenmemesi için koşul yöneticinin kat maliki olmasıdır. Bu nedenle de yöneticinin aidat ödemelerini usule uygun bir şekilde yapması beklenmektedir.

Kapıcı Ücreti

Kapıcı, site yöneticisi ya da sitenin temizlik başta olmak üzere genel işlerinden sorumlu kimsedir. Her ay verilen belli miktardaki maaşını kapıcı ücreti adı altında alan kapıcıya ödenen ücretler de mutat gider kapsamındadır. Bu nedenle de kapıcıya ödenmesi gereken tutarlarda site yöneticisi için katılma tutarı %50 kadardır. Ancak site yöneticisinin inisiyatif alarak %100 ödeme yapması da mümkündür.

Kapıcı ücretinin bir personel maaşı olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmelidir. Bu çerçevede site yöneticisi de dahil olmak üzere hiç kimse payına düşeni ödememe iddiasında bulunmamalıdır. Kapıcının bir sözleşme kapsamında işe alındığı düşünüldüğünde bu durum hukuki sorunlara yol açabilmektedir.

Yakıt Giderleri

Site yöneticisinin yakıt ödemediği ve bu bağlamda avantajlı olduğu düşüncesi vardır. Ancak bu durum bir nebze tartışmalı bir konudur. Mutat gider kapsamındaki yakıt gideri için site yöneticisinin %50 oranında ödeme yapması gerekir. Üstelik bahse konu yakıt gideri sitenin ortak kullanım alanları için harcanan kısımdır. Yöneticinin kendi evinde harcadığı yakıt miktarı bu giderlerle karıştırılmamalıdır.

Peki, Ortak Giderlere Katılır mı?

Ortak giderler, apartman ve sitelerde herkesin katılmakla yükümlü olduğu giderler kapsamında değerlendirilmektedir. Bu çerçevede mutat gider sınıfında olmayan bu harcamalara site yöneticisi kendi payına düşen oranda ödeme yapmak zorundadır. Ödeme yapmayan site yöneticisi sorumluluğunu yerine getirmemiş kabul edilir.

Apartman ve site yaşamının en hassas konularından bir tanesi olan giderlerin adil bir şekilde paylaştırılması şarttır. Site ve apartman yöneticilerin kötü niyetli tutumları site sakinleri arasında çeşitli problemlere yol açar.

 

Site Yönetim Planı ve Site Aidatı Nedir?