Apartman ve site yönetimi muhasebesi profesyonel site yönetimi sorumluluğunda tutulan finansal kayıtlar anlamına gelmektedir. Bu kayıtlar, site sakinlerinden toplanan para ile giderlerin kontrol edilmesi adına gerçekleştirilir. Bina sakinlerinin daha konforlu bir yaşam sürmesi kadar kaynakların verimli kullanımını sağlamak açısından da site yönetimi muhasebe kayıtlarının tutulması değerlidir.

Site yönetimi muhasebesi profesyonel site yönetimlerinin sorumluluğunda olsa da kayıtların tutulması adına bir mali müşavire ihtiyaç vardır. Muhasebe sistemleri ve anlayışları kapsamında tutulan kayıtların bir işletmeden farksız olacağı açıktır. Bu bağlamda gelir ve giderler işletme defterine usule uygun bir şekilde işlenmelidir. Aksi halde site yönetimi muhasebesinin kayıtlarında ortaya çıkacak usulsüzlük hukuki sorumluluğu da beraberinde getirecektir.

 

Apartmanların ve sitelerin yönetimi muhasebesinin kayıtlarını tutarken gelir ve giderleri de usule uygun kaydetmek önemlidir. Bu kapsamda gelirleri bir makbuzla kayıt altına almak gerekir. Makbuz üzerinde basit bilgiler olacağından herhangi bir şekil şartı yoktur. Giderlerin ise işletmelerden farklı olarak bir fatura yerine gider pusulası ile kaydedilmesi gerekmektedir.

site yönetimi muhasebesi ve bilinmesi gerekenler
site yönetimi muhasebesi ve bilinmesi gerekenler

Apartman ve Site Yönetimi Muhasebesinden Sorumlu Olanlar 

Muhasebe kayıtlarından profesyonel site yönetimine bağlı bir mali müşavir sorumlu olur. Ancak bu sorumluluğun düzenli aralıklarla Kat Malikleri Kurulu tarafından denetlenmesi gerekmektedir. Muhasebe kayıtlarındaki usulsüzlüğün neden olacağı problemler düşünüldüğünde denetime çok iş düşer.

Kayıtların tutulması esnasında bir işletme defteri kullanılmaktadır. Öte yandan bu defterin noterce onaylanmış olması şarttır. Aksi takdirde usulen geçersizlik olması söz konusudur. Mali müşavirin kayıt altına aldığı her detay işletmenin mali sorumlulukları yerine getirmesi açısından önemlidir. Bu nedenle kapıcıların SGK primleri dahi deftere işlenmelidir.

Apartman ve Site Yönetim Muhasebesi Ne Sıklığı 

Apartman ve site yönetim muhasebesinin hangi sıklıkla gerçekleşeceği tamamen mali müşavire bağlıdır. Ancak aylık kapanışları gerçekleştirmek adına en az ayda bir defa kayıtların kontrol edilmesi gerekmektedir. Üstelik muhasebe kaydı bakımından herhangi bir olumsuzluğa neden olmayacak şekilde usulü takip etmek önemlidir. Profesyonel site yönetimi ve mali müşavir sorumluluğu ile gerçekleşen süreçleri dikkate alarak siz de binanız için en ideal sonuçlara ulaşabilirsiniz.