Apartman ve site yönetimi muhasebesi için ilk olarak işletme defteri ve bu defterin noter tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir. Site konutlar topluluğunu ifade ederken, apartman birden fazla dairenin olduğu yapıların genel adıdır. Site ve apartman yönetimlerinin yasal bağlamda 634 sayılı Kat Mülkiyeti yasasına tabiidir. Bu idari organlar

  • Kat Malikleri (Genel Kurul)
  • Yönetim Kurulu – Yönetici
  • Denetim Kurulu
  • Muhasebe, temizlik ve bakım personeli gibi işletmede bulunan alt birimler

Kat malikleri kurulu senede en bir kere olmamak üzere aksi bir karar olmadığı sürece yılın ilk ayında toplanır. Bu toplantıda Kat malikleri kurulu için oy vermeye hakkı olan kişilerin yarısından fazlasının oy vermesiyle, sayılan oyların çokluğu ile belirlenir. Toplantı duyurusunda yapılacak olan toplantıda gerekli katılımcı sayısının ulaşılamayacağı takdirde ikinci toplantının ne zaman ve nerede yapılacağı da duyurulur. Bu toplantılar arasında en fazla 15 gün vardır. Oy kullanamayacak olan kat maliki oy vermesi için vekil tayın edebilir. 40 daireden az yerlerde bir kişi en fazla iki kişi için oy kullanabilir. 40’dan fazla daire olan yapılarda vekil olan kişi daire sayısının yüzde beşinden fazlası için oy kullanamazdı.

Site yönetimi muhasebesi yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

Site yönetimi muhasebesi yapılırken işletme defterine kayıt tutulur ve sağ tarafa gelirler, sol tarfına giderler (aidatlar) yer alır. Bu muhasebe defterine fatura karşılığı yapılan harcamalar yer alır. Bunlara elektrik, asansör, su faturaları dahil olabilir. Gider pusulasının da kullanıldığı bahçe bakım, site görevlisi, alt hizmetler vs. ödemeler gider pusulası ile yapılır. Gelirler çoğunlukla aidatlarda oluşur ve aidat karşılığı makbuz verilir. Bu makbuzlar da defterin sağ tarafında yer alır. Gelir gider farkı bankadaki nakdi ya da kasayı ifade eder.

Karar defteri tasdik edilerek site ya da apartman toplantısında alınan kararlar yazılarak, site sakinlerine duyurulur. Aidat takibi için, daire numarası, kişilerin adı soyadı ile aidat borcu liste yapılmalıdır. Peki bu apartman ve site yönetimi muhasebesinden kim sorumludur? Tabii ki bu işlemler site yönetimi içerisinde bulundurulması zorunlu olan muhasebeci tarafından sorumludur.

Apartman ve site yönetim muhasebesi ne sıklıkla yapılmalıdır ?

Apartman ve site yönetim muhasebesi site ya da apartmanın büyüklüğüne ve sakinler sayısına göre farklılık göstermekle beraber çoğunlukla haftada veya iki haftada bir, ( gerçekleşmiş ya da gecikmiş tahsilatlar için vs), ayda bir (maaşlar, giderler, KDV vs), üç ayda bir (bilançolar) ve yıllık olarak (yıl sonu kapanış, bütçe) yapılmaktadır.