Apartman aidatını ödemek, genellikle apartmanın kat malikleri tarafından gerçekleştirilir. Kat malikleri, apartmanın mülkiyetine sahip olan kişilerdir ve bu nedenle apartmanın giderlerini karşılamakla yükümlüdürler. Aidatlar, apartmanın genel bakımı, temizliği, güvenliği ve diğer ortak giderler için kullanılır. Kat malikleri, kendi dairelerinin büyüklüğüne ve kullanımına bağlı olarak aidat miktarını belirlerler.

Bu yazılara da göz atabilirsiniz:

Apartman ve Site Aidatı Nasıl Hesaplanır? 

Yüksek Aidat Ödememek İçin Neler Yapmalıyız?

Ancak, kat malikleri kiraya verilen daireleri kiracılara devrettiğinde, kiracılar da genellikle aylık kira ödemelerinin bir kısmını apartman aidatı olarak ödemekle yükümlüdürler. Bu, kiracıların apartmanın genel giderlerine katkıda bulunmalarını sağlar ve bu şekilde kat malikleri arasında adil bir dağılım sağlanır.

Apartman aidatını ödemek, genellikle kat malikleri tarafından başlatılır ve kiracılar da bu giderlere katkıda bulunurlar. Bu, apartmanın bakımını ve işleyişini sürdürmek için gereklidir ve hem kat malikleri hem de kiracılar arasında ortak bir sorumluluktur.

1-     Aidat Ödeme Sorumluluğu Kimdedir?

Apartman aidatı ödeme sorumluluğu genellikle apartmanın kat maliklerine aittir. Kat malikleri, apartmanın mülkiyetine sahip olan kişilerdir ve bu nedenle apartmanın giderlerini karşılamakla yükümlüdürler. Aidatlar, apartmanın genel bakımı, temizliği, güvenliği ve diğer ortak giderler için kullanılır. Kat malikleri, kendi dairelerinin büyüklüğüne ve kullanımına bağlı olarak aidat miktarını belirlerler ve bu aidatları düzenli olarak ödemek zorundadırlar.

Kiracılar ise genellikle apartman aidatını doğrudan ödeme sorumluluğuna sahip değillerdir. Ancak, kiracılar kira sözleşmesinde aksi belirtilmediği sürece, kira bedelinin içinde veya ek bir maddede apartman aidatının kira bedeline dahil edilip edilmediğini kontrol etmelidirler. Böyle bir düzenleme varsa, kiracılar kira ödemeleriyle birlikte apartman aidatını da ödemekle yükümlüdürler. Ayrıca, aidat ödemesi konusunda kiracılar ve kat malikleri arasında sözleşmeye dayalı anlaşmalar da yapılabilir, ancak bu genellikle kat maliklerinin inisiyatifindedir.

Apartman aidatı ödeme sorumluluğu genellikle kat maliklerine aittir, ancak kiracılar da kira sözleşmesine ve yerel düzenlemelere bağlı olarak bu giderlere katkıda bulunabilirler. Kiracılar, kira sözleşmesini dikkatlice inceleyerek aidat ödeme sorumluluğunu anlamalı ve gerektiğinde kat malikleriyle iletişim kurarak bu konuyu netleştirmelidirler.

2-     Aidatlardaki Rutin ve Periyodik Giderler Nelerdir?

Apartman aidatları, apartmanın rutin ve periyodik giderlerini karşılamak için toplanan ödemelerdir. Rutin giderler, genellikle düzenli aralıklarla ortaya çıkan ve apartmanın günlük işleyişi için gereken maliyetleri içerir. Bu giderler arasında temizlik hizmetleri, ortak alanların bakımı, çöp toplama, enerji faturaları, asansör bakımı ve güvenlik personeli maaşları gibi kalemler bulunabilir.

Periyodik giderler ise daha az sıklıkla karşılaşılan ancak önemli olan harcamaları kapsar. Bu harcamalar arasında bina yenileme projeleri, çatı veya cephede yapılan bakım ve onarım işleri, su yalıtımı, yangın güvenliği sistemlerinin güncellenmesi gibi büyük ölçekli projeler bulunabilir. Bu tür giderler, apartmanın uzun vadeli sürdürülebilirliği için önemlidir ve kat malikleri tarafından genellikle birikim fonları oluşturularak karşılanır.

Apartman aidatları, hem rutin hem de periyodik giderleri finanse etmek için toplanan ödemeleri içerir. Bu ödemeler, apartmanın günlük işleyişi ve uzun vadeli bakımı için gereklidir ve kat malikleri arasında adil bir şekilde paylaşılır.

3-     Hangi Giderler Kat Malikinden, Hangileri Kiracılardan İstenmelidir?

Apartman giderlerinin hangi kısmının kat maliklerinden, hangi kısmının kiracılardan istenmesi gerektiği, genellikle yerel yasal düzenlemelere ve kira sözleşmelerine dayalı olarak belirlenir. Bununla birlikte, genel bir kılavuz olarak aşağıda bazı örnekler verilmiştir.

Kat Maliklerinden İstenen Giderler: Genellikle apartmanın genel işleyişi ve bakımı için gereken rutin giderler, kat maliklerinden istenir. Bu giderler arasında bina temizliği, enerji faturaları, ortak alanların bakımı ve güvenlik hizmetleri gibi günlük işleyişle ilgili maliyetler bulunur. Ayrıca, apartmanın toplu taşıma, otopark veya asansör gibi özel hizmetlere sahipse, bu hizmetlerin maliyetleri de kat malikleri tarafından karşılanabilir.

Kiracılardan İstenen Giderler: Kiracılardan istenen giderler genellikle apartman aidatının bir parçası olarak kira sözleşmesinde belirtilir. Kiracılar, kira sözleşmesinde apartman aidatının kapsamını ve miktarını bulabilirler. Bu aidatlar, apartmanın ortak giderlerine katkıda bulunmalarını sağlar. Kiracılardan genellikle apartmanın genel işleyişiyle doğrudan ilişkilendirilen giderler talep edilirken, büyük ölçekli bakım ve onarım projeleri gibi büyük harcamalar kat malikleri tarafından karşılanır.

Ancak, belirli bir durumun hangi giderleri kimin üstleneceğini kesinleştirmek için yerel yasaları ve kira sözleşmesini dikkatlice incelemek önemlidir. Kat malikleri ve kiracılar arasında bu konuda yazılı bir anlaşma yapılması ve anlaşmanın açıkça belirtilmesi, her iki tarafın da haklarını ve sorumluluklarını korumasına yardımcı olur.

Bu konu hakkında bilgi almak için sizlere bu alanda profesyonel hizmet veren 2M Yönetim ekibi ile görüşerek daha kapsamlı sonuçlarla ilerleyebilirsiniz.

 

Bu yazı 25.10.2023 tarihinde yayına alınmıştır.