Site Yönetim Planı Nedir?

Site yönetim planı binalarda bulunan dairelerin yönetimi için büyük bir öneme sahip olan plandır. Bir binada bulunan dairelerin hukuki şartlar doğrultusunda yönetilmesi için oluşturulmuş olan sözleşme site yönetim planıdır. Site yönetim planı Kat mülkiyeti Kanunu’nun 28.maddesine dayanak olarak hazırlanmaktadır. Konutta bulunan kat sahipleri ile ilgilenen yönetim planı son derece büyük bir öneme sahiptir.

Özellikle büyük kentlerdeki nüfus artışı nedeni ile pek çok yüksek katlı bina düzenine geçiş söz konusudur. Bu düzene geçiş yapılması ile birlikte çok katlı binalarda yaşayan bireylerin düzenli bir şekilde yaşayabilmeleri için bazı kurallara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçların en iyi şekilde karşılanması için site yönetim planı önemlidir. Söz konusu ihtiyaca karşılık olarak yapılan yönetim planı; binaların yönetim tarzı ve araç gereçlerin kullanılması için bina sakinlerinin uyması gereken kurallar çerçevesinde oluşturulmaktadır.

Site Aidatı Nedir?

Site aidatı apartman ve sitelerin aylık ve yıllık giderlerinin karşılanması için kat maliklerinden ya da kiracılardan tahsil edilen bedel olarak ifade edilmektedir. Site aidatı sitelerin ve binaların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için büyük bir öneme sahiptir. Aidatların düzenli bir şekilde toplanamaması ve yeterli olmaması durumunda apartman sakinlerinin ve sitelerin ihtiyaçların karşılanması mümkün olmaz. Bu noktada site aidat bedelinin en iyi şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Apartman ve Site Aidatı Nasıl Hesaplanır? Dikkat Edilmesi Gerekenler

Apartman ve site aidatlarının belirlenmesi için öncelikle giderlerin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tespit kapsamında bütçe belirlenmektedir. Söz konusu bütçeye işletme bütçesi ya da işletme projesi ismi verilmektedir. İşletme projenin hesaplanmasının ardından sitenin Yönetim Planı’ndaki dağıtım yöntemine göre dağıtılması kapsamında aidat belirlenmektedir. Ancak bu aidatın kesinlikle kat maliklerine usulüne uygun bir şekilde yazılı olarak tebliğ edilmesi gerekmektedir. Bu sayede aidatın kesinleşmesi mümkündür. Aidat belirlenirken personel giderleri, temizlik giderleri, güvenlik giderleri, enerji giderleri ve diğer tüm giderlerin tek tek hesaplanması gerekmektedir.

Profesyonel site yönetimi için profesyonel bir destek alınmalıdır. Söz konusu hizmet için 2M Yönetim ile iletişime geçmeniz yeterlidir. Bu sayede profesyonel destek alabilirsiniz.