EKB – Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji kimlik belgesi; 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre; binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki veya klimalardaki enerji performans sınıflandırmalarını mutlaka duymuşsunuzdur. İşte bu sınıflandırmalar, binalar için de A’dan G’ye kadar sıralanarak geçerlidir. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en az verimli olan seviyedir. Binalardaki bu sınıflandırmayı gösteren belgeye ise Enerji Kimlik Belgesi (EKB) adı verilmiştir.

Bu sınıflandırmadan yola çıkılarak, inşaat halindeki ve yeni yapılacak olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en az  C sınıfında olacak şekilde planlanmalıdır. Eğer binaların enerji kimlik belgesi sınıfı C sınıfından daha düşük ise, kanunen iskan ruhsatı alınamamaktadır.

Mevcut binalar için ise enerji kimlik belgesi sınıflandırma koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf enerji kimlik belgesi alabilmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip;

  • Mühendisler
  • Mimarlar
  • Bünyesinde bu vasıflara sahip mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler
  • Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık şirketleri

enerji kimlik belgesi vermeye yetkili sayılmaktadır.