Apartman ve siteler bireylerin en yoğun şekilde bulunduğu ortak kullanım alanlarıdır. Bu nedenle apartman ve sitelerde yöneticilerin son derece önemli görevlerinin olduğundan bahsedebiliriz. Bireylerin huzur içerisinde yaşamlarına devam edebilmeleri ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için apartman yöneticilerine düşen görev büyüktür. Şimdi gelin, apartman ve site yöneticisinin kim olduğu ve görevleri ile ilgili tüm bilgileri hep birlikte inceleyelim.

Site Yöneticisi Kimdir?

Site yöneticisi Kat Mülkiyet Kanunu’nda görevleri belirtilen, site ve binaların genel düzeninden sorumlu olan kişidir. Bu noktada site yöneticisinin görevlerinin de sık merak edilen konulardan bir tanesi olduğundan bahsedebiliriz.

site ortak alan

Yönetici Seçilmesi Zorunlu Mudur?

Apartman ve sitelerden sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölümün bulunması durumunda yönetici atanması zorunlu bir durumdur. Site yöneticisi genel olarak kat malikleri kurulu toplantısında kat malikleri tarafından yapılan seçim ile belirlenmektedir. Apartmanda kat maliklerinden birinin sulh hakimden ücreti karşılığında yönetici ataması da istenebilmektedir. Kanun çerçevesinde hiç kimse yönetici olmak zorunda değildir. Hiç kimsenin yönetici olmak istememesi durumunda sulh hakimden yönetici ataması talep edilebilmektedir.

Yöneticinin Görevleri Nelerdir?

Yöneticilerin görevleri 3 başlıkta incelenmektedir. Bunlar; genel yönetim işlerinin görülmesi, defter tutulması ve belgelerin saklanması ve projenin yönetimi şeklindedir.

Genel Yönetim İşlerinin Görülmesi

Kat malikleri tarafından verilen kararların yerine getirilmesi, gayrimenkulün sigorta ettirilmesi, binanın korunması ve bakımı için gerekli tedbirlerin alınması gibi görevler bir yöneticinin en temel görevlerinden bir tanesidir. Asansör ve kalorifer bakımı, binanın temizliğinin yönetilmesi, ısıtma sistemlerinin kontrol edilmesi genel yönetim işleri arasında yer almaktadır.

Defter ve Belgelerin Saklanması

Yöneticilerin kurul toplantıları, giderlerin tutanakları gibi belgeleri saklamakla yükümlü olduğunu ifade edebiliriz. Bir defter kapsamında toplanan bu belgeler takvim yılının bitiminden başlayarak bir ay içerisinde yönetici tarafından notere verilmelidir.

İşletme Projesinin Yapımı

Yönetici, kat malikleri kurulu tarafından kabul edilen bir işletme projesinin yapmakla yükümlüdür. Böyle bir projenin olmaması durumunda yöneticinin kendisinin proje hazırlaması gerekmektedir.

2M Yönetim olarak bir yöneticinin yerine getirmesi gereken görevleri en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Konu ile ilgili detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.