Yıl sonu genel kurulu, apartman ve site yönetimlerinin Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca gerçekleştirmeleri gereken toplantılardır. Aparmanın genel işleyişi, alınacak yeni kararlar ve finansal ihtiyaçlar başta olmak üzere pek çok husus genel kurul toplantısında kararlaştırılmaktadır. 2M Yönetim olarak yıl sonu genel kurulu başta olmak üzere site yönetimiyle alakalı bütün merak ettiklerinizi detaylandırıyoruz!

Site Genel Kurul Tanımı

Site genel kurul toplantıları, Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 29 uyarınca yılda en az 1 defa olmak üzere toplanması gereken kuruldur. Kat maliklerinin katılma hakkına sahip olduğu bu kurulun toplanma zamanı yönetim planında belirlenmektedir. Ancak bu tür bir belirleme yapılmamışsa kanuna göre yılın ilk ayı içerisinde toplantının yapılması gerekmektedir.

Site genel kurul toplantıları olağan hallerin yanında olağanüstü toplantılar da düzenleyebilmektedir. Buna göre kat maliklerinin 3’te 1’i ya da yönetici/denetçinin talebiyle toplantı organize edilmektedir. Toplantıdan en az 15 gün önce çağrı yapılır. Bu sayede bütün kat maliklerinin toplantıdan haberdar olması ve katılım gerçekleştirmesi sağlanır.

Site Genel Kurulu Neden Toplanır?

Site genel kurulu toplantılarının olağan ve olağanüstü olmak üzere 2 çeşit toplantı nedeni vardır. Olağan haller; daha önce belirlenmiş tarihlerde genel işleyişi değerlendirmek ya da yıl sonu incelemeleri yapmak üzere toplanılmasıdır. 2 yılda 1 kez yapılan yönetim seçimi de olağan toplantı halleri arasında sayılmaktadır.

Site genel kurul toplantılarında olağanüstü haller ise yönetimin istifası ya da apartmanla alakalı çok önemli bir konunun acilen görüşülmesi gerekliliği ön plana çıkar. Bu bağlamda çağrı ve gerekli duyurular yapılarak toplantının düzenlenmesi mümkündür.

Genel Kurul için Yeterli Kişi Sayısı Nedir?

Genel kurul toplantılarında kaç kişinin hazır bulunması gerektiği Kat Malikleri Kanunu kapsamında değerlendirilmiştir. Bu kapsamda kat maliklerinin yarısından 1 fazlasının katılımı aranır. Bu şartın sağlanamadığı durumlarda 15 gün içerisinde 2. toplantı yapılır. Toplantılarda alınacak kararlar için karar yeter sayısı katılımcıların yarısından bir fazlasıdır. Bu kapsamda alınan kararlar katılan/katılmayan bütün kat malikleri için bağlayıcıdır. Alınacak kararlara etki etmek isteyen kat maliklerinin katılımı bu yönüyle önemlidir.