Teknik cihazlarda rutin bir şekilde kalibrasyon prosedürleri görülmektedir. 2M Yönetim olarak teknik cihazlarda rutin kalibrasyon prosedürleri ile ilgili tüm detayları sizler için derledik. Gelin, hep birlikte tüm detayları inceleyelim.

Kalibrasyon Nedir?

Kalibrasyon işlemi önceden belirlenen standart ölçüler baz alınarak yapılmaktadır.
Kalibrasyon işlemi önceden belirlenen standart ölçüler baz alınarak yapılmaktadır.

Kalibrasyon çeşitli ölçme aletlerinde okunan değerler ile ölçme büyüklüğü arasında ki bağlantının saptanması işlemine verilen isimdir. Kalibrasyon ölçme büyüklüğü ile ölçme normalinin karşılaştırılması yolu ile gerçekleştirilmektedir. Kalibrasyon işlemi ile ölçü aletlerinin göstergesinde meydana gelen hatalar saptanabilmektedir. Kalibrasyonun pratikte ki en yaygın kullanımı bir ölçü aletine ölçme yeteneği kazandırmak ve söz konusu yeteneği test etmektir. Bu işin fiilini kalibre etmek ya da kalibrasyon yapmak olarak ifade etmemiz mümkündür.

Kalibrasyon Nasıl Yapılır?

Kalibrasyon çeşitli standartlar ölçüsünde yapılmaktadır. Bu doğrultuda önceden kalibre edilen ve doğruluğu kesin olarak bilinen kalibrasyon sistemleri kullanılmaktadır. Kalitenin sağlanabilmesi için kaliteyi doğrudan etkileyen noktalardan ölçümün yapılması gerekmektedir. ISO 9001 standardına göre ölçme işlemlerinin doğruluğundan emin olunması için ekipman ve cihazların kalibrasyonlarının yapılması gerekmektedir.

Ölçü büyüklüğünün uzunluğu, sıcaklığı, açısı gibi unsurlar ölçülebilen fiziksel büyüklüklerdir. Bu kapsamda ölçme yöntemleri ile belirlenmiş olan rastlantıdan bağımsız fiziksel gerçeklik meydana gelmektedir. Ölçü değerleri kaçınılmayan ölçü sapmaları ile olasılık hesaplarına göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Kalibrasyonun gerekli olduğu hususlar aşağıdaki gibidir.

 • Cihaz hiç kullanılmamışsa
 • Cihaz kullanma kılavuzuna uygun kullanılmamışsa
 • Cihazda fonksiyon arızaları oluşmuşsa
 • Bakımı yapılmamışsa
 • Ayar mekanizmalarına müdahale edilmişse
 • Cihazdan alınan sonuçlardan şüphe duyuluyorsa
 • Cihaz arızalanmış veya mekanik bir darbe görmüşse kalibrasyonun yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde cihazlarda çeşitli problemler ile karşılaşmak mümkündür.

Bunların yanı sıra bu işlem cihazın kullanım ömrünü uzatmakta ve maliyeti azaltmaktadır. Yani kalibrasyon cihazlar için son derece faydalıdır.

Kalibrasyon Sertifikasında Bulunması Gereken Hususlar

Kalibrasyon sertifikasında bulunması gereken bazı hususlar vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir.

 • Kalibrasyonun yapıldığı laboratuvara ait bilgiler:
 • Kalibrasyonun yapıldığı yer
 • Kalibrasyonun yapıldığı tarih
 • Müteakip kalibrasyon tarihi
 • Sertifika tarihi
 • Sertifika no

Kalibrasyonu yapılan cihaza ait bilgiler  

 • Cihazın tanımı
 • İmalatçısı
 • Modeli ve seri no
 • Cihazın ait olduğu birim
 • Sipariş no