Siteler ve toplu konutların, aidatların toplanması, apartman temizlik işlerinin organizasyonu, bahçe, bakım, asansör ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması gibi işlerin planlı ve belirli periyotlarda düzenli olarak yapılması için oluşturulan sisteme site yönetimi denir. Oluşturulan site yönetiminde görevli olan sorumluluk sahibi kişiye site yöneticisi denir. Site yöneticisi bir işletme yönetiyor gibi yükümlülükleri yerine getirir.

Site Yönetimi Kanunu Nedir?

Kat mülkiyeti kanunu diye bilinen site yönetimi ile ilgili işleyiş hakkında yasal mevzuat içeren kanundur. Site Yöneticileri siteyle alakalı her konuda kat mülkiyeti kanununa başvurur. Yasa gereği site yönetimi kurulur, denetim kurulu oluşturulur. Her yılın ocak ayında toplanılır ve bütçe toplantısı yapılır. Toplantı katılıma göre farklı bir ayda da yapılabilir. Site sakinlerinden yurt dışında ağırlıklı yaşayan sakinler olabileceği varsayımı ile herkesin katılabileceği uygun bir tarihte de yapılabilir. Toplantı tüm sakinlere yazılı olarak duyurulur. Kiracı olan site sakini ev sahibinden vekalet alarak toplantıya katılabilir. Toplantıya katılmayacak ev sahibi ise yerine vekil yollar. Vekaletin noterden alınmasına gerek yoktur. A4 sayfasına elle yazılabilir.

Site Yönetimi Neler Yapar?

  • Toplantı kapsamında, kat malikleri tarafından alınan kararları uygular. Takip eder, denetler.
  • Bina ve binaya bağlı çevrenin kullanımı, temizliği, korunumu, güvenliği ve bakımı için gerekli önlemleri alır.
  • Düzenli periyotlarda bakım gerektiren asansör, bahçe, site girişi ve garaj kapısı gibi yerlerin bakımlarını, temizliğini yaptırır.
  • Bina oluşabilecek çeşitli borç ve alacakları takip eder
  • Kat sahipleri ile yönetim arasındaki alacak-verecek durumlarını düzene koyar, dengeler ve borçlar ile ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunulması gerekirse bunları takip eder.
  • Banka hesaplarını her an hesap verecek şekilde şeffaf bir şekilde yönetir.
  • Kat sahiplerini olağan durumlar ve gerekli görülen durumlarda toplantılara çağırır.

Site Yönetimi Kurulumu Nasıl Yapılır?

Site yönetimi için kat mülkiyeti kanununa göre sitede en az 8 bağımsız bölüm varsa yönetici atanması zorunludur. Tapular ayrı ayrı 8 farklı kişiye ait olmalıdır. Eğer tüm katlar tek kişiye aitse yönetici o kişi olacaktır. Yönetici ve yönetim kurulu seçiminde çoğunluğun oyuna göre seçim yapılır. Bir yönetici tekrar seçilebilir. Toplantıda adaylar birbirilerine kendilerini tanıtır ve en çok oy alan yönetici seçilir. Yönetici seçimi sonrasında diğer ekip kurulur.