634 Sayılı Kat Malikleri Kanunu 34. maddesi gereği 8 ya da daha fazla bağımsız bölüme sahip yaşam alanları olan apartmanlar ve bunlardan oluşan siteler mutlaka yönetici bulundurmak zorundalar. Site Yönetimi Ümitköy kat malikleri kanunlarının gerektirdiği tüm yaptırımları eksiksiz uygulayan, tüm eksiklik ve şikayetleri giderme yolunda acil ve kesin çözümler üreten bir profesyonel oluşumdur. Site yönetimi kat malikleri tarafından yerine getirilemiyorsa veya seçilecek bir aday bulunamıyorsa, dışarıdan yönetici atanabilmektedir. Borç ve alacakların takibi, gerekli idari ve hukuksal yaptırımlar, kat malikleri ile ilgili işlemler, düzenleme ve güvenlik önlemleri, bağımsız bölümlerin takibi site yönetimi tarafından yerine getirilmektedir. Kat malikleri kanunu 35. maddesi tüm yapılacak işlemleri tanımlamaktadır. Ya yönetici olarak bir kişi ki apartmanlarda uygulanan yöntem budur, ya da 3 kişiden oluşan yönetim kurulu görevlendirilir.

Site Yönetiminin Görevleri

Site Yönetimi Ümitköy, kat malikleri kanununun gerekli gördüğü tüm hizmet ve görevleri zamanında, eksiksiz ve tam olarak uygulamaktadır. Borç ve alacakların takibinde kat maliklerinin vekili gibi hizmet vererek onların yerine tüm sorunları çözmekle görevlidir. İşletme defteri takibi, tüm kararların karar defterine aktarılması yine yetkileri dahilindedir. Her yıl belirlenen bir dönemde kat malikleri toplantısı yapılır. Bu toplantıyı organize ederek tüm yıl gerçekleştirilen  işlemler hakkında bilgi verir. Bütçenin ve yapılacak projelerin belirlenmesi yine bu toplantılarda gerçekleştirilmektedir. Aynı yönetimin devam etmesi ya da yeni yönetimin seçilmesi hakkındaki kararlar yine bu toplantılarda alınmaktadır.

Site Yönetiminin Önemi

Tüm bina sahiplerinin yetkisini üzerinde taşıyan yöneticiler, aciliyet gerektiren ve güvenlik tehlikesi bulunan durumlarda hızlı karar vererek çözüm üretebilir. Karar mercii belli olduğundan tüm malikler şikayet ve taleplerini kime yapacaklarını bilirler, Böylece daha çabuk sonuca gidilecektir. Site Yönetimi Ümitköy teknolojik gelişmeleri yönetim sistemine uygulayarak, az maliyetle çabuk ve etkili çözümler üreten bir yönetim sergiler. Çoğunluk kararları göz önüne alınarak sağlıklı, kaliteli ve analitik bir yönetim uygulanır. Tahsilat konusunda yaşanan problemlerle ilgili hukuksal işlemler hızlı ve olumlu sonuca yönelik başlatılır ve bu konuda tüm yapılması gerekenler zamanında  yerine getirilir.