Site yönetimi denetimi, site yaşantısının var olduğu toplu konutlarda, yönetimin sorumlulukları çerçevesinde oluşturulan görevler ve yerine getirilmesi gereken disiplini oluşturur. Site yönetimi denetimini ve yönetimin sorumluluklarını denetçiler denetlemektedir. Denetçi adı verilen bu denetimciler söz konusu ilgili yönetimin görev ve sorumluluklarını yerine getirdiklerinden emin olmak adına incelemelerde bulunur. Herhangi bir sorun varsa yine bu kişiler tarafından tespit edilir. Peki site yönetimi denetimi ve sorumlulukları nelerdir;

  • Kat maliklerin verdiği kararı yerine getirmek
  • Ana gayrimenkulün gayesinde uygun olarak koruma, bakım, onarım için gerekli tedbirleri almak
  • Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi
  • Ana gayrimenkulün alt ve genel yönetim sürecine dahil temizlik ve bakım gibi işlemlerin planda yer aldığı zaman ve yerine göre yerine getirilmesinin tespit edilmesi ve yılın ilk ayında maliklerden toplanan paranın harcanıp bitmesi halinde geri kalan giderler için avans toplanması
  • Ana gayrimenkulün yönetimine dair tüm ödemelerin kabulü
  • Ana gayrimenkulün bütünü ilgilendiren tebligat ve kısmen bir sürenin geçmemesi adına bir hak kaybı yaşanmaması için gerekli tedbirin alınması,
  • Kat ve mülkiyetine ait yükümlülük ve borçlarını ödemeyen kat maliklerine karşı icra takibi, kanuni haklarını gibi haklarını kullanması
  • Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması,
  • Kat malikleri kurul kararı için yapılan ihtar, tarih ve giderleri deftere sırayla yazmak ve diğer tüm dosyaları saklamak ve her takvim yılının bitimi sonrasından itibaren 1 ay içinde notere kapattırmak.

Kat malikleri hakları ve site yönetiminin denetimi

Kat malikleri hakları ve site yönetiminin denetimi, 41. Maddeye göre kat malik kurulu yöneticilerin ilgili göreve dair tutumlarını devamlı denetler ve haklı gördüğü yerde yönetimi değiştirebilir. Kat malikleri hakları da yine bu denetçiler ile denetlenmektedir. Hesap denetimi için belli bir tarih konulmadığı takdirde üç ayda bir yapılır ve gerekli durumlarda da hesap denetlenmesi gerçekleştirilir.

Kat maliklerin haklarını korumak adına seçilen bu denetçiler, kat malikleri kurulu tarafından kendi aralarında çoğunluğun oyu ile denetçiye ya da iç kişilik denetim kuruluna verilir. Bu bağlamda denetçinin planda yazılı zamanlarda tarih belirtilmediyse her takvim yılının ilk ayında kat maliklerine verilecek raporla denetim sonucu ve ana gayrimenkul yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini aktarır; Bu mektup çoğaltılır ve örneği kat maliklerine iletilir.

Bu yazıda kısaca site yönetimi nasıl yapılır, neden yapılmalıdır, gibi önemli sorulara cevap vermeye çalıştık. Daha fazla bilgiye sahip olmak için 2M Yönetim ile iletişime geçmeyi unutmayın.