Site yöneticisi, Kat Malikleri Kurulu tarafından seçilen ve belirli bir ücret karşılığında görev alan kimselerdir. Kat Malikleri Kanunu ve sözleşmeler ışığında sorumlulukları belirlenen site yöneticilerinin hakları da bulunmaktadır. Bu hakların en önemlilerinden biri de istifadır. 2M Yönetim olarak site yöneticisinin istifa süreci ile alakalı merak ettiğiniz bütün detayları sizlerle paylaşıyoruz.

 

Bu yazılara da göz atabilirsiniz;

Apartman ve Site Yöneticisi Görevleri Nelerdir? 2022 Güncel

Apartman ve Site Yöneticisi Rehberi 2022 (Güncel)

Site Yöneticisi İstifa Edebilir mi?

Kat Malikleri Kurulu tarafından seçilen yöneticiler, istifa haklarını diledikleri an kullanabilmektedir. Site yöneticisi istifa hakkını kullanırken onay ya da izin almak zorunda değildir. Tam aksine yöneticilerin kendi hür iradelerini kullanmaları çerçevesinde yönetimle aralarındaki bağları kesmeleri doğaldır. Genellikle Kat Malikleri tarafından sorumlulukların yerine getirilmemesi site yöneticisi istifası ile alakalı en önemli nedenlerden bir tanesidir.

istifa eden site yöneticisi
Site yöneticiliğinden istifa etmek isteyen yöneticinin öncelikle bu niyetini göstermesi açısından bir istifa dilekçesi hazırlamalıdır. Bu dilekçe Kat Malikleri Kurulu’na hitaben hazırlanmalı ve bu kurula sunulmalıdır. İstifa esnasında görev süresince bütün işlemlerle alakalı tüm evrakı ibraz etmek de zorundadır.

Yöneticilikte İstifa Nedenleri?

Site yöneticisi istifa etmek istediğinde bu hakkı özgürce kullanabiliyor olsa da nedenler bakımından farklı durumların ortaya çıkması muhtemeldir. Bu çerçevede istifanın nedenlerini değerlendirmek gerekir.

Kat Maliklerinin maddi anlamda sorumluluklarını yerine getirmemeleri yöneticilerin istifa etmelerinin ilk nedenidir. Zira yönetim üzerine düşen görevi yapamaz ve diğer maliklerin haklarını koruyamaz hale gelir. Bu durumla uğraşmak istemeyen pek çok yönetici istifa ederek karmaşadan kurtulmaktadır. Yöneticinin bu durumdan kaynaklanan zararlarını tazmin etmesi de mümkün olur.

Yönetici istifasına neden olan bir başka durum da yöneticinin bu görevi gerçekleştirecek yetenek ve bilgiye sahip olmamasıdır.  Yöneticinin bu durumu fark etmesi halinde istifa ederek daha başarılı bir yönetime görevi devretmesi mümkün olacaktır.

Yönetici İstifa Ederse Ne Olur?

Site yöneticisinin istifa etmesi durumunda bu görevi sürdürmek üzere yedek bir yönetici görevlendirilmektedir. Kat Malikleri Kurulu tarafından seçilmesi zorunlu olan yedek yönetici göreve devam edebileceği gibi seçime kadar vekaleten görevi sürdürebilmektedir. Bu çerçevede sitenin yöneticisiz kalması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.

Site Yöneticiliğinden Nasıl İstifa Edilir?

Site yöneticiliğinden istifa etmek isteyen yöneticinin öncelikle bu niyetini göstermesi açısından bir istifa dilekçesi hazırlamalıdır. Bu dilekçe Kat Malikleri Kurulu’na hitaben hazırlanmalı ve bu kurula sunulmalıdır. İstifa esnasında görev süresince bütün işlemlerle alakalı tüm evrakı ibraz etmek de zorundadır.

Site yöneticisinin istifasıyla alakalı bir olağanüstü toplantı yapılması daha ideal kabul edilmektedir. Bu sayede hem daha şeffaf hem de daha kaliteli bir istifa sürecinin gerçekleştirilmesi muhtemeldir.

 

Site Yöneticisi İstifa Dilekçesi Örneği 

Sayı      :

Konu      :

Tarih     :

YÖNETİCİLİĞİN

Unvanı      :

Adresi      :

YÖNETİCİNİN

Adı, soyadı   :

T.C. kimlik no   :

İstifa nedeni   :

Tarih      :

Sayın ……….. / Sitesi / Apartmanı/ Bloğu Kat Malikleri Kurulu’na

………………………………………………………… nedenden / nedenlerinden dolayı …/…/….  Tarihindeki Kat Malikleri Kurulu’nda devir aldığım yöneticilik görevimden istifa ediyorum. Görev yaptığım dönem içindeki gelir ve gider rakamları ile yöneticiliğe ait diğer evraklar ile , Yöneticilik Defteri ve İşletme Defteri Sayın Kurulunuza sunulmaktadır  / sunulacaktır.  …/…/…. .

Saygılarımla

YÖNETİCİ

Adı, soyadı, imzası, kaşe

………………….

KAT MALİKLERİ KURULU DİVAN HEYETİ / BAŞKANI

Adı, soyadı, imzası,

……………….