Profesyonel Site Yönetimi Çankaya Ankara konusunda firmamız oldukça başarılı, tarafsız ve eşit yönetimi benimseyen bir şirkettir. Değişen ve gelişen  dünyamızda insan nesli çoğaldıkça, meskenler daha büyük bloklardan oluşmaya başlamış ve profesyonel yöneticilerle yönetim bir gereklilik haline gelmiştir. Site yöneticileri, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde kuralları uygulamaktadırlar.

Çok fazla ailenin yaşadığı sitelerde profesyonel olmayan kişilerin yönetici olması pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Öncelikle tarafsız davranmakta zorluk çekilmesi çok doğaldır, çünkü kendi yaşadığı yerde kendi bakış açısıyla sorunları çözmeye çalışır. Donanım, altyapı ve kanuni yaptırımlar konusunda zorluk çeker, çünkü bunların eğitimini almamıştır. Tamirat, tadilat işlerinde çoğunluğun karar vermesini hiç bir zaman sağlayamaz. Fakat profesyonel site yönetimi Çankaya Ankara hukuksal konularda oldukça tecrübelidir. Hukuki bir yönetim ve tarafsızlık konusunda kat malikleriyle ortak kararlar alır. Kullandıkları donanımlar, uygulamalar ve raporlamalarla tüm bilgi ve belgelere ulaşmak, güvenliği sağlamak, veri girişlerini takip etmek çok kolaydır. Pek çok çözüm önerisinde bulunabilir, aidatları ve gerekli ödemeleri yerine getirmeyenler hakkında hukuki yaptırımları daha çabuk ve daha etkilidir. Tüm bu işlemleri çok uygun fiyatlarla yerine getirmektedirler.

Profesyonel Site Yönetimi Kararı Nasıl Alınır?

Var olan site yönetimi, genel kurul toplantısında yönetici seçimi için karar vermek zorundadır. Toplantı tarihi ve gündemi belirlenerek alınan tüm kararlar karar defterine kaydedilir. Geçerli kararlar alınabilmesi için çoğunluk mutlaka sağlanmalıdır. Her yıl yönetim kurulu bu toplantıyı yinelerler. Blok sayısına göre yönetici kadrosunun kaç kişi olacağına karar verilir. Genellikle bir yönetici, iki yardımcı ve bir de denetçi yönetim kurulunu oluşturur. Bu işi en iyi yapanlardan biri de Profesyonel Site Yönetimi Çankaya Ankara firmamızdır.

Site Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

Öncelikli görev, belirlenen aidatların zamanında toplanması ve geciktiren kat malikleri için hukuksal işlem başlatılmasıdır. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda temizlik, güvenlik ve bakım işlerinin yerine getirilmesini sağlamalıdır. Asansör, merkezi ısınma sistemi gibi teknik işlerin sorunsuz çalışmasını sağlamalı  ve bunların parasal idaresine çok iyi hakim olması, gerekirse aidat dışı para toplaması  gerekmektedir. Profesyonel Site Yönetimi Çankaya Ankara firmamız, tüm bu konularda tercih sebebi olmaktadır.