Günümüz koşullarında hızlı kentleşme ile beraber toplu yaşam alanları oluşmuştur. Bu yaşam alanlarının öncelikle güvenlik , teknik bakım-onarım , peyzaj ve muhasebe faaliyetlerinin kontrolü , tam bir uyum içerisinde takip edilmesi gerekmektedir. Kat mülkiyeti kanunun ilgili maddesi gereğince bir ana gayrimenkulün, içeriden bir kişi ya da kurul tarafından yönetilebilmesi gerekmektedir. Bununla beraber, dışarıdan bir kişi ya da kurul vasıtası ile de yönetilmektedir. Firmamız, bu madde kapsamından yola çıkarak ortak yaşam alanlarının hem maddi hem de fiziki anlamda yönetimi, personellerin denetimi ile ilgili olarak profesyonel hizmet vermektedir. Modern çağın gerekleri olarak özellikle büyük şehirlerde toplu konutların artması , çok katlı bina ve apartmanların çoğalması ,organize yönetim anlayışını da beraberinde getirmiştir. Dolayısı ile bu da profesyonel bina yöneticiliği ihtiyacını doğmuştur.

İçeriden yöneticilerin şeffaflığı sağlayamaması, iletişim ağını kuramaması sebebi ile profesyonel yönetim daha da ön plana çıkmaktadır. Firmamız ise bu anlamda ulaşılamayan, sorunlara cevap veremeyen , sürekli öteleyen bir yönetim anlayışı yerine sürekli ulaşılabilen, şeffaf bir yönetim anlayışı vermektedir. Binadaki işletme giderlerinin belirlenmesi ve buna yönelik olarak ilgili giderleri karşılamak adına tahsilatların yapılması gerekmektedir. Bunun sonucunda ise toplu konutta mutlu, huzurlu bir yaşamın sağlanması mümkün kılınmaktadır. Profesyonel bina yöneticiliği kapsamında takım çalışmaları ile farklı donanımlara sahip kişilerin yetenekleri ortaya konulmaktadır. Ortaya konulan yetenekler sonucunda ise projelerin büyümesi ve gelişimi mümkün kılınmaktadır.

Hizmetlerimiz

*Firmamızda hem muhasebe hem de teknik ekibimiz ile hizmet vermekteyiz.

*Binalarda meydana gelen sorunların çözülmesi adına teknik ekibimiz, sürekli personel denetimleri ile hizmet vermektedir.

*Binaların fiziki anlamda denetimini sağlamak,

*Demirbaşların, bakım-onarım periyotları belirlenerek kontrol edilmesini sağlamak

*Teknolojinin vermiş olduğu tüm imkanları kullanılarak saha personellerini bilgilendirmek.

*Daire sakinlerine, kat maliklerine sms havuzu ile ilgili sorunların çözüldüğü, gerekli bakımların yapıldığına dair bilgilendirmeleri yapmak.

*Aidatlarını zamanında ödemeyen, gider avanslarını ödemeyen kat maliki ve kiracılara ilgili hukuki işlemlerin başlatılması için zamanında destek verilmektedir.

Firmamız, profesyonel bina yöneticiliği anlayışı çerçevesinde hizmetlerini yürütmekte olup organize ekibimizin hizmetleri ışığında yönetim hizmeti vermektedir. Sizlerde bu kaliteli profesyonel bina yöneticiliği hizmetimizden faydalanmak için bizler ile iletişime geçebilir, yönetim anlayışına dair genel bir hizmet bilgisi alabilirsiniz.