Kışın evlerdeki ısının dışarı çıkmasına ve soğuğun içeri girmesine engel olmak,yazın evlerdeki serin havanın dışarı çıkmasına ve sıcak havanın içeri girmesine engel olmak için,bina duvarlarının dış cepheden yalıtılmasına mantolama denir. Mantolama işlemi, binalarda ısı kaybının en aza indirilmesi ve böylelikle yaşam alanlarındaki ısıl konforun sağlanması amacıyla bina cephelerinin yalıtım sürekliliği sağlanarak ısı yalıtım levhaları ile kaplanarak yapılmaktadır. Bu sebeple işlem, dış cephe mantolama olarak anılmaktadır.

Dış cephe mantolama işlemi hem uzun hem de kısa vadede oldukça faydalıdır. Mantoloma işlemi binaların ömrünü uzatırken, bina içindeki sıcaklığın olması gereken değerlerde kalmasını sağlayarak bina sakinlerinin sağlığını olumlu yönde etkiler. Ayrıca mantoloma işlemi ile birlikte, binaların içinin soğuması engellenmiş olur, bu da yakıt ve enerji tasarrufu sağlayarak ekonomik anlamda büyük bir tasarrufa yol açar. Dış cephe mantolama sistemine sahip bir binanın, sadece hava sıcaklığı değil, nem oranı da dengelenmiş olmaktadır.  Nem oranının sürekli değişkenlik göstermemesi ile, bina belli periyotlarda boya istemeyecektir. Bu da mantolama işleminin ekonomik kazançları arasındadır.

Mantolama işlemleri sonucu sağlanan tasarrufun yanı sıra, bir diğer önemli kazanım da enerji kullanımının düşmesidir. Ayrıca, yakıt kullanımının azalması ile, doğal dengenin sağlanmasına ve hava kirliliğinin de önlenmesine katkı sağlanmış olmaktadır.