Kira sözleşmesi yaparken ister ev sahibi ister kiracı olun sözleşmede mutlaka yer alması gereken detaylar olduğunu bilmelisiniz. Sözleşmeyi detaylı bir şekilde ele almak ve süreci titizlikle devam ettirmek önemlidir. Çünkü sözleşmede gerçekleşecek en ufak bir hata sizin adınıza geri döndürülemez sonuçlara kapı aralar.

2M Yönetim olarak birbirinden değerli detayları sizler için sıralıyor ve olası bütün riskleri ortadan kaldırmak adına sizleri bilgilendiriyoruz. Aşağıdaki unsurlara dikkat ederek bir sözleşme hazırlamanız sizin adınıza oldukça değerli olacak!

Kira Bedeli ve Ödeme Zamanını Belirleyin

Kira bedeli ve ödeme zamanı konusunda bütün detaylara yer vermelisiniz. Özellikle kira bedelinin sözlü konuşulması ama yazıyla kira sözleşmesinde yer almaması ciddi problemlere yol açar. Bu da kiracıların mağduriyetine neden olur. Benzer şekilde kira ödeme günleri noktasında da karmaşaya neden olmayacak şekilde sözleşmenizi detaylandırmalısınız.

Demirbaş Listesi Hazırlanmalı

Kiralanan evde bulunan demirbaş listesi hazırlanmalı ve bu demirbaşlarla alakalı bütün özellikler yazılmalıdır. Sonradan fark edilen hata ve sorunların kiracı için ciddi mağduriyete yol açacağı kesinlikle unutulmamalıdır.

Kiracının Kullanım Hakkı Devri Belirtilmeli

Kiracıların konutu kullandıktan sonra sözleşme sona ermeden hakkını bir başkasına devretmesinin mümkün olup olmadığı detaylandırılmalıdır. Bazı ev sahipleri kiracının bir başkasına evi devretmesini istemez. Bu nedenle de bu tür detaylara mutlaka yer verilmelidir.

Ev Satışında Kiracının Durumu

Evin satılması halinde kiracı maksimum 6 ay içerisinde evi boşaltmak durumunda kalır. Evi henüz kiralamış bir kiracının 6 ay sonra tekrar taşınmak durumunda olması ciddi mağduriyete neden olabilir. Bu nedenle de ev satışında kiracının durumu dikkate alınmalıdır.

Kiracının Sözleşmeyi Erken Feshi

Kiracının sözleşmeyi erken feshetmesi halinde durumun ne olacağına dair detaylara da mutlaka yer verilmelidir. Özellikle ev sahibinin sürekli kiracı değişikliği olması nedeniyle erken feshi kabul etmediği durumlarda kiracı evden ayrılırsa cezai maddeler devreye girer. Ancak kiracının bu tip bir talebi varsa kira sözleşmesine erken fesih ile alakalı detaylar eklenmelidir.

Kira sözleşmesi kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkiyi hukuki zemine taşır. Bu nedenle de kira sözleşmesi titizlikle ve yukarıdaki detaylar dikkate alınarak düzenlenmelidir.