Kat malikleri , Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde yapımı tamamlanan ve kullanıma uygun olan binalarda bağımsız alanlar üzerinde mülkiyet hakkı olan kimselerdir. Bu kimselerin hak ve sorumlulukları Kat Mülkiyeti Kanunu bağlamında düzenlenmektedir. Taşınmazın tüm bölümlerinde arsa payları nispetinde hak sahibi olan maliklerin aksi bir yönde sözleşme olmadıkça bu haklarından faydalanmaları gerekmektedir.

Bu yazılara da göz atabilirsiniz:
Apartmanda Ortak Alanlar ve Giderleri
Apartmanda Evcil Hayvan Beslenebilir mi? 

Kat Malikleri Haklar

Apartman ve site yaşamının oldukça önemli kavramlarından bir tanesi olan Kat Malikleri Hak ve Sorumlukları konusunda ciddi soru işaretleri vardır. Bu nedenle de bir Kat Maliki hangi hak ve sorumluluklara sahiptir sorusunu cevaplamak gerekir. 2M Yönetim olarak bu çok tartışmalı konuyu ele aldık!

kat maliklerinin hak ve sorumlulukları
Kat malikleri haklar bakımından geniş imkanlara sahiptir. Ancak maliklerin sorumlulukları da oldukça fazladır. Çünkü mülkiyet hakkının kötüye kullanılmaması ve sitede huzurun tesis edilmesi amaçlanmaktadır.

Bağımsız Bölümlerdeki Haklar

Kat malikleri, bağımsız bölümler üzerinde münhasıran hak sahibidir. Söz konusu sahiplik kat malikinin arsa payı nispetinde olup aksine bir sözleşme olmadığı sürece iyi niyetle kullanılmaktadır. Kat maliki haklar bakımından özgür olsa da kullanımla ilgili ana yapıya zarar vermeme kuralına riayet etmelidir. Aksi durumda diğer kat maliklerinin tazminat hakkı doğacaktır.

Ortak Alandaki Haklar

Ortak Alan kavramı sözleşmeyle belirlenmediği sürece Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 4 uyarınca ele alınmaktadır. Bu çerçevede malikler ortak alanları arsa payları oranında ve iyi niyet kuralına uygun şekilde kullanır. Her kat maliki kendi hakkı kadarını kullanacağından herhangi bir ihtilaf çıkması beklenmemektedir. Bu tür alanların kullanımı esnasında yaşanacak anlaşmazlıklar için sözleşme de düzenlenebilir.

Kat Maliklerinin Sorumlulukları

Kat malikleri haklar bakımından geniş imkanlara sahiptir. Ancak maliklerin sorumlulukları da oldukça fazladır. Çünkü mülkiyet hakkının kötüye kullanılmaması ve sitede huzurun tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede bir kat maliki için dikkat edilmesi gereken sorumluluklar aşağıdaki gibidir.

  1. Dürüstlük Kuralına Uygun Davranma Yükümlülüğü
  2. Bağımsız Bölüm ve Eklentiyi Tahsis Amacına Uygun Kullanma Yükümlülüğü
  3. Bağımsız Bölümde Ana Yapıya Zarar Verecek Şekilde Bakım ve Onarım Yapmama Yükümlülüğü
  4. Onarım İçin Bağımsız Bölümüne Girilmesine İzin Verme ve Onarıma Katlanma Yükümlülüğü
  5. Ana Taşınmazın Bakımı, Güzelliği ve Sağlamlığını Koruma Yükümlülüğü
  6. Genel Giderlere Katılma Borcu

Kat malikleri haklar ve diğer bütün konularda 2M Yönetim hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.