Gayrimenkul değerlemesi gayrimenkul ile ilgilenen kişilerin merak ettiği hususlar arasında yer almaktadır. 2M Yönetim olarak sizler için gayrimenkul değerlemesi ile ilgili detaylı bir rehber hazırladık. Şimdi gelin tüm detayları hep birlikte inceleyelim.

Gayrimenkul Değerlemesi Nedir?

gayrimenkul-değerleme
Gayrimenkul değerlemesi projelerin ve gayrimenkul ile ilgili hak ve faydaların kullanılması ile ekspertiz ve değerleme işlemlerinin rapor edilmesidir.

Gayrimenkul değerlemesi yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çeşitli resmi, özel kuruluşlar ve gerçek, tüzel kişilere ait olan gayrimenkullerin, projelerin ve gayrimenkul ile ilgili hak ve faydaların kullanılması ile ekspertiz ve değerleme işlemlerinin rapor edilmesidir.

Ülkemizde son zamanlarda gayrimenkul sektöründe yaşanmakta olan gelişmeler ile doğru orantılı bir şekilde gayrimenkul değerleme hizmeti sunulmaktadır. Giderek büyüyen ve gelişen emlak sektöründe gayrimenkul değerleme sürecinin son derece büyük bir önemi vardır. Söz konusu süreç kredi sağlamakta olan kurumların kurumsal yatırımcıların kararlarını etkileyen süreçtir.

 

Gayrimenkul Değerleme Süreci Nasıl İşler?

Gayrimenkul değerleme süreci gayrimenkul için son derece önemli ve vazgeçilmez bir süreçtir. Bu süreç kapsamında gayrimenkul için gereken bilgilerin sağlanmasını gerekmektedir. Talebin alınması durumunda işlemden hemen sonra ilgili bir uzmana yönlendirilmek gerekmektedir. Uzman taşınmaza ait olan bütün yasal araştırmaların profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Araştırmalar sonucunda taşınmazın yerinde inceleme gerçekleştirilecektir. Taşınmaz ile ilgili tüm verilerin profesyonel bir şekilde toplanması ile ulusa değerleme standartlarına bağlı olarak bir rapor tanzim edilmektedir. Tanzim edilen söz konusu rapor değerleme uzmanları tarafından kontrol edilmektedir.

Gayrimenkul Değerlemesinde Nelere Dikkat Edilir?

Gayrimenkul değerlemesi gerçekleştirilirken belirlenen etik kurallara uyulması gerekmektedir. Söz konusu kurallar; yetkinlik, objektiflik, dürüstlük ve gizlilik şeklinde ifade edilmektedir. Bu doğrultuda profesyonel bir şekilde gayrimenkul değerlemesinin yapılması gerekmektedir. Gayrimenkul projesi ya da farklı bir gayrimenkulün gelecekteki değerlerinin etik kurallara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Gayrimenkul değerlemesinde öncelikle taşınmazın Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarının incelenmesinde fayda vardır. Söz konusu incelemeler doğrultusunda arsa üzerinden bir yapının olup olmadığı incelenmektedir. Daha sonra ise taşınmazın belediye kayıtları detaylı bir şekilde incelenmektedir. Bunun yanı sıra gayrimenkul değerleme yöntemi incelenmekte ve belirlenmektedir. Son olarak profesyonel bir şekilde gayrimenkul değerleme raporunun hazırlanması mümkündür.