Hem dünyada hem de ülkemizde, enerji tasarrufu hedefli atılan adımlar her geçen gün artmaktadır. Dünya üzerinde yaşanan küresel ısınma ve iklim dengesizliğinin önüne geçmeyi hedefleyen bu adımlardan birisi de enerji kimlik belgesi uygulamasıdır. Peki, enerji kimlik belgesi nedir?

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji kimlik belgesi, binaları enerji performanslarına göre sınıflandıran ve bu sınıfları içeren, kısaca EKB olarak tanımlanan bir belgedir. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında başlatılan enerji kimlik belgesi uygulaması ile binalar yalıtım özellikleri, ısıtma sistemleri, sera gazı salınımı gibi kalemler üzerinden sınıflandırılmaktadır. Kısaca, uzun yıllardır beyaz eşyalar için kullanılan enerji sınıfları artık binalar için de geçerli olmakla birlikte sınıflar A’dan G’ye kadardır. 

 

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

Enerji kimlik belgesi almak zorunludur ve bu belgeye sahip olmayan binaların alım – satımı yasaktır. Mevcut binalarda sınıf şartı aranmaksızın verilen enerji kimlik belgesi, yeni yapılan binaların en az C sınıfı gerekliliklerini karşılamasını şart koşmuştur. Bu noktada enerji kimlik belgesi almak oldukça kolaydır ve gerekli evraklarla başvuru yapılması yeterlidir. Mimari proje ve yapı ruhsatı ile birlikte yetkili kuruluşlara başvuran yapı sahipleri, ortalama 40-50 TL gibi bir ücretle enerji kimlik belgesi alabilir. Enerji kimlik belgesini eni yapılacak binalara, SMM belgesine sahip mühendisler ve mimarlar ile birlikte bu statüdeki kişileri bünyesinde bulunduran kuruluşlar verirken mevcut binalara Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği enerji verimlilik danışmanlık şirketleri vermektedir.

Enerji Kimlik Belgesi Olmayan Binaların Satışı Yapılabilir Mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren enerji kimlik belgesi bulunmayan binaların alım – satım işlemlerinin yapılamayacağı belirtilmiş ve bu belgeye sahip olmayan binaların satış işlemlerinin yapılamayacağı bakanlık tarafından belirtilmişti. Lakin 2020 yılına girmemiz ile birlikte yeterli  belge alınamaması sebebiyle yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı satış işlemlerindeki bu şartı kaldırmış ve eski binaların Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır. Yeni binalar için ise bu zorunluluk hala devam etmektedir.