Günümüzde nüfusun artmasıyla beraber insanların yaşadığı konutlar müstakil yaşama anlayışından uzaklaşıp bina haline dönüşmeye başlamıştır. Özellikle m2 ye daha fazla insan yaşamı sığdırmayı amaçlayan inşaat sektörü binalar, siteler ve apartmanları oluşturarak şehirleşmeye yönelmiştir.  Şehirleşmenin bize kattığı yüksek katlı, çok daireli apartman ve siteler farklı kültürden, farklı yaşayış tarzlarından insanların bir arada yaşamasına olanak sağlamıştır.Bu farklılıklar beraberinde çeşitliliği getirdiği gibi çeşitli sorunlar da doğurmaktadır. İnsanların ortak yaşama alanına sahip olduğu bu yerler için toplumsal düzeni sağlamak ve yaşamı korumak ilkelerini esas almış, kurallar mevcuttur. Başarılı bina yönetimi için kuralların ve yükümlülüklerin yer aldığı Kat Malikleri Kanununa ulaşabilirsiniz. Kat Malikleri Kanununu uygulaması için daire sakinleri tarafından oylama ile belirli süreler boyunca aktif bir şekilde çalışacak bina yöneticisi belirlenir. Bu apartman yöneticisi bina yönetiminde sorumlulukları birebir alacak kişi olmakla birlikte, Kat Malikleri Kanununa göre hareket etmelidir.

Bina Yönetimi Uygulamaları Nelerdir ?

Kat Malikleri Kanunu kuralları gereğince bina yönetimi gerçekleştiren kişinin uygulaması gereken kurallar aşağıdaki gibidir.

-Binanın korunması, bakımı, onarımı gibi işlerden sorumlu ekipleri ayarlamak ve bu ekipler için para toplayıp, para iadesi görevini üstelenmek.

– Asansör, kalorifer, sıcak-soğuk hava işletmesi gibi teknik işlerden sorumlu ekipleri ayarlamak ve bu ekipler için para toplayıp, para iadesi görevini üstelenmek.

-Apartmanın borç takibini yapmak ve apartman içi problemleri gidermeye çalışmak.

– Önemli konular hakkında duyurular hazırlayıp, bu duyuruları tüm apartman sakinlerine iletmeyi hedeflemek.

– Belli periyodik takvimlerle toplantılar düzenleyip ve o ayın ya da haftanın sorunlarını ele almak, toplantıya katılan daire sakinleri ile birlikte ortak bir kararda buluşmak.

-Bina sakinlerinin toplantıda alınan kararlara uyma zorunluluğu vardır. Toplantıya dahil olmayan daire sakinleri kararın alındığı tarihten itibaren altı ay içinde sulh mahkemesine iptal davası açabilir. Ayrıca toplantıya katılıp onay verip sonradan fikir değiştiren daire sakinleri de kararın alındığı tarihten itibaren bir ay içinde sulh mahkemesine iptal davası açabilir. Hukukun kanunlarını çiğnemeden tüm daire sakinlerinin menfaati ve memnuniyeti adına hareket eden bir apartman yöneticisi bina yönetim görevini, en başarılı şekilde gerçekleştirir.  Tüm bu kanunları baz alarak, apartmanın  idari ve mali işlerini, toplu yaşam alanını, firmamıza teslim ederek siz günlük hayatınıza zaman ayırabilir, uzman ve deneyimli ekibimize güvenebilirsiniz.