Ankara Profesyonel YönetimBina yönetimi aslında dışarıdan kolay gibi gözükse de uğraş alanı olarak oldukça zor bir iş alanıdır. Çünkü bu iş alanı aidatlar gibi pek çok sorunla uğraştığı için komşuluk ilişkilerine zarar verme gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Günümüzde apartmanın yönetimi için yeni kurallar uygulanmaktadır. Bununla birlikte artan bina sayısı ile bu işler apartman sakinleri tarafından seçilen bir yönetici ile değil de bir şirket vasıtası ile yapılabilmektedir.  Kurulan bina yönetim şirketleri birden fazla apartmandan da sorumlu olabilmektedirler.

Yönetici usulü çalışan apartmanlarda yönetim sıkıntılı olacağından genel anlamda hiç kimse yönetim işini üstlenmek istemez. Bu yüzden bina yönetim şirketleri devreye girerek işlerin daha sorunsuz ilerlemesini sağlar çok daha güzel yönetim sergilerler. Günümüzde özellikle apartman yönetim şirketlerine olan güven ve ilgi alanın artması ile birlikte bu alan pek çok yatırım almaya başlamıştır. Bunun neticesi olarak pek çok büyük sermayeci de bu alana önemli yatırımlar yapmaktadırlar.

Bu şirketlerin güven sağlamasındaki en büyük adımı ise son derece şeffaf olmalarından kaynaklanmaktadır. Özellikle oluşturulan sistemler ve bu şirketlere kolaylık ile ulaşabiliyor olmanız bunun en büyük göstergesidir.

Firmamızın Genel Anlamda Verdiği Hizmetler

-Atılacak her adımın hukuki basamağının kontrolünün sağlanması,

-Yönetmelikte de belirtildiği gibi yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarını düzenlemek,

-Yönetimi ile ilgili olan sorunların çözülmesinde rol almak,

-Binaya ait işletme projelerini hazırlamak ve işletme defterlerini hukuki boyutta düzenlemek,

-Çalışanlara ait çalışma sözleşmelerini hazırlamak , ilerleyen süreçte bunların yasal bir şekilde denetlenebilir olmasını sağlamak ve her türlü yasal sorumluluğu yerine getirmek,

-Ortak kullanım alanlarındaki tadilat, onarım ve bakım işleri ile ilgilenmek, gerektiğinde bunları binadaki yönetim kuruluna sunmak,

-Aidatların takibine düzenli olarak yapmak ve bunun için hukuki bir basamak oluşturmak,

-Giderlerin bölünerek apartman sakinlerine paylaştırılması,

-Gelir ve gider bilançosunu çıkararak bunu arz etmek.

Bina yönetim şirketi olarak hizmet veren firmamız  yasaların korunması çerçevesinde  apartman sakinlerinin kolay bir şekilde işlerini halletmekte ve böylelikle komşuluk bağlarının zedelenmesini de önlemiş olmaktadır.