Apartmanlarda bağımsız bölümlerin dışında kalan, korunma, ortak kullanma veya faydalanmaya yarayan yerler “ortak alan” olarak kabul edilir.  Birlikte yaşanan, ortak yaşam alanlarının ve buralardaki hayatın getirdiği bazı kurallar vardır, dolayısıyla bazı ortak alan giderlerinin de birlikte ödenmesi gerekmektedir.

Apartmanlardaki Ortak Alanlar Nerelerdir?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen apartman ortak alanları şunlardır:

  • Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merpenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,
  • Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,
  • Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merpenleri.

Apartman ortak kullanım alanları için yapılacak bakım ve onarım giderleri için her kat maliki arsa payı oranınca sorumludur. Yani sizin nerede ve hangi konumda oturduğunuza bakılmaksızın bu giderlere arsa payı oranınızca katılmak zorundasınız.

Hangi Apartman Giderlerine Katılmak Zorunlu Değildir?

Binalara yapılan bazı yenilik ve ilaveler, apartman yönetimi yönetmeliğinde lüks olarak belirtilmiş ve yapılan bu işlemlerin giderlerine herkesin katılmak zorunda olmadığı açıkça belirtilmiştir. Ancak bunun ayrımını yapmak her zaman kolay olmayabilir; birisine göre yapılan bir yenilik ihtiyaç olabilir fakat başka birisi için bu bir lüks sayılabilir.

Örneğin apartmanın içerisinde uygun bir yere yüzme havuzu yapılma kararı alındı. Böyle bir gider, masraflı ve lüks harcama kapsamına girmektedir bu yüzden herkes bu yüzme havuzunun giderine katılmakla yükümlü değildir.  Apartmandaki kimi sakinler bunu bir ihtiyaç olarak görürken, kimi sakinler de lüks harcama olarak gördüğü için masraflara katılmaz ve bu durumda giderlere katkı sağlayan kişiler yüzme havuzunu kullanır. Dolayısıyla giderlere ortak olmayan sakinler yüzme havuzundan faydalanmaz.