Apartman yöneticisi; binanın genel yönetim işleriyle ilgilenen ve bina defterinden sorumlu kişiye denir.  Bu yöneticiler, kiracılara yardım etmekten, tesis bakım işçilerini yönlendirmekten ve bazı bakım sorumluluklarını da yerine getirmekten sorumlu kişilerdir. Onarımlar ve genel bakım işleri için gerekli malzemeleri ve hizmetleri sağlamak için kiracıların taleplerini takip etmeleri gerekmektedir. Çalışmaları arasında apartman temizliği, kiralama, iş malzemelerini temin etme, kazan dairelerinin bakımı ve yasaya uygunluk kontrolü yer alabilir.

Bina içi bakım görevlilerine bazı iş görevlerini verirken, apartman yöneticileri genellikle dairelerin elektrik, ısıtma, soğutma ve sıhhi tesisat sistemleri ile ilgili çalışmalarla doğrudan ilgilenir. Ayrıca, tüm etkinlikleri kaydeden, iş ilişkileri ile ilgili sorunları ele alan ve binanın teftişleri yapan raporlar hazırlamaları gerekmektedir. Bu söz konusu görev ve sorumlulukların tamamı 634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanunu kapsamında tanımlanmıştır. Apartman yöneticisi olan birinin, yetki alanlarını ve sorumluluklarını öğrenmesi için kanunu okuması ve bilmesi çok önemlidir.

Aidatların toplanması ve takibi, gelir – gider raporlarının hazırlanması, site personelinin yasal işlemlerinin takibi, hukuki süreçlerin takibi ve dökümanların düzenli arşivlenmesi de, apartman yöneticilerinin sorumlulukları arasındadır.

 

 

Bu görevlerde başarılı olmak; liderlik, iletişim becerisi, düzenli kayıt tutma gibi becerileri gerektirir. Daire sayısının az olduğu bazı binalarda, bir apartman yöneticisi yeterli olurken; daire sayısının yüksek olduğu site gibi toplu yaşam alanlarında profesyonel yardıma ihtiyaç duyulmaktadır. 2M Yönetim Danışmanlık olarak, insan odaklı hizmet anlayışıyla Apartman, Site, Rezidans ve her türlü toplu yaşam alanlarının Profesyonel Yöneticiliğini yapmaktayız.