Konutun ısınması ile alakalı en çok tercih edilen çözüm kombi olsa da, halen merkezi ısıtma sisteminin kurulu olduğu ve bu yöntemin avantajlardan dolayı tercih edildiği apartmanlara rastlamak mümkündür. Bu tür yerlerde merkezi ısınma sisteminin her konutu eşit bir şekilde ısıtması, ısının binanın her alanına dağılması ve yalıtımlı bina olması halinde ısı tasarrufu gibi avantajlar sistemi ayrıcalıklı kılmaktadır. Ancak yakıt hesaplama sürecinin nasıl olması gerektiğine yönelik birtakım pürüzler sistemin dezavantajı olarak ortaya çıkıyor. Yine de geliştirilen pay ölçer gibi sistemlerle hakkaniyetli bir yakıt hesaplama mümkündür.

Ortak Alan Isıtma Sistemleri

Bir konutun ısınması için harcanan enerji masrafı oldukça fazladır. Özellikle doğalgaz gibi bir kaynağı dışarıdan alan ülkemizde ısınma maliyetleri yüksektir. Bu maliyetin en aza indirilmesi için ısı tasarrufu sağlayan sistemlerin tercih edilmesi gerekir. Merkezi ısıtma sistemi, binanın her alanını eşit şekilde ısıtması ve ısı verimliliği sağlaması açısından tercih edilen bir sistemdir. Özellikle bu sistemin avantajı bina yalıtımın olduğu apartmanlarda çok daha fazla hissedilebilir. Bu sistemde hangi katın ne kadar yakıt tükettiğini ölçmeye dayalı iki farklı sistem kullanılır. Birincisi kalorifer dilimleri, diğeriyse arsa payı oranıdır.

kalorifer

Yakıt Giderleri Nasıl Pay Edilir?

Bina projelendirilme aşamasında her konutun eşit şekilde ısınması hesap edilir ve buna göre radyatör dilimleri belirlenir. Ancak projelendirme sonrasında bazı konutlarda ekstra radyatör dilimi eklenmesi gibi süreçlerin yaşanması bu hesaplama sistemini adilane olmaktan çıkarabilir. Bu nedenle diğer hesaplama sistemi olan arsa payı oranına göre hesaplama yöntemi kullanılabilir. Son dönemdeyse pay ölçer sistemleri sayesinde hangi konutun ne kadar yakıt tüketimi yaptığı daha kolay ve hızlı şekilde tespit edilmekte.

Bu kapsamda yöneticinin yakıt parası ödeyip ödememesi konusu da merak edilenler arasında. Kat Mülkiyet Kanunu’nda yönetici, yönetim giderlerinin yarısına katılmama hakkı olduğu beyan ediliyor. Ayrıca yakıt giderleri gibi malikler tarafından ödenmemesi durumunda yönetici tazminat ödemeden istifa edebilir ve maliklerden zararın tazminini isteyebilir.