Apartman ve siteler için faaliyet raporu, yönetimin görev süresi boyunca görevde gerçekleştirdiği eylemleri içeren rapordur. Yıllık değerlendirme raporu olarak da tanımlanabilecek olan bu raporda hizmetler, gelir ve giderlere dair bütün detaylar belirtilmektedir. Apartman ve sitelerde hazırlanan faaliyet raporlarında amaç bütün paydaşların sürece dair bilgi sahibi olması ve şeffaflığın sağlanmasıdır.

Bu yazılara da göz atabilirsiniz;

Apartman ve Site Yöneticisi Rehberi (2022 Güncel)

Apartman Yöneticisi Görevleri Nelerdir? 

Apartman ve Site Yönetim Planı Nasıl Hazırlanır? 

Site Faaliyet Raporu Nedir?

Apartman ve siteler için faaliyet raporu, adından da anlaşılabileceği üzere 1 yıl boyunca gerçekleşmiş bütün faaliyetlerin kayıt altına alınması sürecini işaret eder. Faaliyet raporlarında amaç tamamen bilgilendirme ve şeffaflığın sağlanmasıdır. Yönetimin iş ve eylemlerine dair herhangi bir kafa karışıklığının mevcudiyetini önlemek amaçlanmaktadır. Bu da faaliyet raporunun hazırlanması ile mümkündür. Üstelik faaliyet raporlarının hazırlanması apartman ve siteler için hayati önem taşımaktadır.

Apartman ve Siteler İçin Faaliyet Raporu Hazırlamak Zorunlu mu?

Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirketlerin faaliyet raporu düzenlemeleri zorunludur. Bu çerçevede bir şirket olarak değerlendirilen apartman ve site yönetimleri de faaliyet raporu hazırlamakla mükelleftir. Yöneticinin şeffaflık ilkesi çerçevesinde bütün iş ve eylemlerle alakalı hesap vermesinin gerekliliği faaliyet raporunu da zorunlu kılar. Üstelik bir apartman ve site yönetiminin faaliyet raporu hazırlamaması kanuni anlamda eksiklik doğuracaktır.

Faaliyet Raporunu Kim Hazırlar?

Faaliyet raporu ya da apartman faaliyet raporu; apartmanda gerçekleşen bütün işlerin kayıt altına alınmasıdır. Bu işlerden sorumlu olanın yönetici olması nedeniyle de raporu yönetici düzenler. Yöneticinin en büyük sorumluluklarından bir tanesi yönetici faaliyet raporu düzenlemektir. Ayrıca bu rapor hazırlanmadığı takdirde Kat Malikleri Kurulu’na karşı sorumluluğun yerine getirilmediği kabul edilmektedir.

 

bilgisayarda rapor hazırlayan adam
Apartman ve siteler için faaliyet raporu, yönetimin görev süresi boyunca görevde gerçekleştirdiği eylemleri içeren rapordur. Yıllık değerlendirme raporu olarak da tanımlanabilecek olan bu raporda hizmetler, gelir ve giderlere dair bütün detaylar belirtilmektedir.

Faaliyet Raporu Nasıl Hazırlanır?

Yönetici, faaliyet raporu düzenlerken bir şekil şartına bağlı kalır. Genellikle kullanılan bir şablon bulunduğundan yöneticinin ekstradan faaliyet raporu düzenlemesine gerek kalmaz. Aşağıda sizlerle paylaşacağımız Apartman ve Siteler için Faaliyet Raporu çerçevesinde başarılı bir hesap verme süreci gerçekleşecektir. Bu raporda gelirler, giderler, hizmetler ve tarih gibi pek çok detaya yer verilmektedir. Yöneticilerin raporu eksiksiz hazırlaması raporla alakalı herhangi bir eksikliğin ortaya çıkmamasındaki temel detaylardan bir tanesidir.

Faaliyet Raporu Örneği

Apartman ve siteler için yönetim kurulu faaliyet raporu örneği aşağıdaki format gibidir.

 

KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

……….. SİTE YÖNETİM KURULU …/… DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

…………. Sitesi yönetim kurulu olarak, ……../……. dönemi içerisinde genel kurulun verdiği yetki ve alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüş; …………. de yapılması planlanan olağan genel kurula bilgi vermek amacıyla yapılan çalışmalar aşağıda genel kurulun görüşlerine sunulmuştur

Dönem içerisinde apartmanımızın yağmur derelerinin yenilenmesi,apartman dış cephesinin boyatılması, asansörün aylık bakımlarının zamanında yapılması, brulörlerin yıllık bakımının yapılması,yangın tüplerinin yıllık periyodik yenilenmesi ,kapıcı dairesine aspiratör takılması, pencere denizliklerinden giren suyun önlenmesi için denizliklere silikon sürülmesi ve bahçedeki dalları uzayan ağaçların budanması ile apartmanımız için hayati önem taşıyan kalorifer yakıtı alımı işleri ilgili firma ve şahıslarca toplantılar düzenlenerek ödemeler zamanında yapılarak hizmetlerin aksamaması sağlanmıştır.

Sitemizin menfaatleri azami gözetilerek tüm olumsuzluklara gerekli müdahaleler yapılmış kurallara uygun olarak en iyi hizmet verilmesi yolunda çaba harcanmıştır.

Sitemizde bulundurulması gereken alet ve avadanlıklar,tüm demirbaş eşyalar demirbaş defterine kaydedilmiştir.

Site yönetim kurulunun bir yıllık faaliyeti sırasında yaptığı harcamalar ve gelirlerin dökümü ek’te bilgilerinize sunulmuştur.

GİDERLERMİKTARI

1-Yakıt Gideri…….

2-Elektrik Gideri…….

3-Su Gideri …….

4-Kapıcı Gideri …….

5-Bakım Onarım Gideri …….

6-Dış cephe Boya gideri …….

7-Asansör ve Brulör bakım…….

8-Demirbaş Gideri …….

9-Temizlik Gideri …….

10-Muhtelif Giderler …….

TOPLAM …….