Apartman ve site yönetim planı adından da anlaşıldığı üzere site ve apartmanlarda düzenin korunabilmesi için gerekli olan planlamayı ifade etmektedir. Apartman ve site yönetim planı kat mülkiyet kuruluşlarının belgelerinden bir tanesidir ve tapuda bulunmaktadır. Bu kapsamda Tapu Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile müracaat edilerek belirli bir masraf karşılığında apartman yönetim planı verilmektedir.

Apartman yönetim planı 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 28.maddesine göre aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

“Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenlemektedir. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, ana gayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır.”

Apartman ve Site Yönetim Planı Nedir?

Apartman ve site yönetim planı; site ve apartmanların yönetim tarzını, yönetim şeklini, kullanılma maksadını ve denetçilerin alacağı ücretleri yönetim ait diğer hususlar ile birlikte belirleyen planlardır. Söz konusu yönetim planı apartman ve sitede ikamet eden tüm kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Şimdi gelin söz konusu yönetim planının nasıl hazırlandığını detaylı bir şekilde inceleyelim.

Site ve bina yönetim planlarının belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekir. Bu doğrultuda hem ortam yaşam alanlarını paylaşan bireyler hem de yönetim açısından çeşitli kolaylıklar sağlanmış olacaktır. Yönetim planlarında yer alan çeşitli maddeler yöneticiler, yönetim, apartman sakinleri ve denetçilere yol gösterici nitelikte olmalıdır. Bu doğrultuda site yönetim planı dahilinde takip etme, raporlama ve iletişim kolaylıkları sağlanmaktadır.

Apartman ve Site Yönetim Planı İptali

Yönetim planı iptali, kat maliklerinin en temel haklarındandır. Ekseriyetle yönetim planı tamamen iptal olabilir ya da değiştirilebilir. Fakat kat maliklerinin kurula yapmış oldukları yönetim planı değişikliklerinin kabul edilme zorunluluğu yoktur. Oy birliği sağlanamazsa bu değişiklikler ya da iptal reddedilir. Kat malikleri hukuka aykırı olan yönetim planı ile ilgili ise ikamet ettikleri bölgenin sulh mahkemesine başvuru yaparak değişiklik ya da iptal talebinde bulunabilirler.

Site yönetim planı ile ilgili daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.