Apartman ve site yöneticisi pek çok yönden merak edilen kimseler olurken sizin için hazırladığımız bu rehberde bütün merak ettiklerinize cevap veriyoruz. 2M Yönetim sayesinde siz de apartman ve site yöneticisi ile ilgili merak ettiklerinize cevap verebilirsiniz.

Bu yazılara da göz atabilirsiniz.
Apatman ve Site Yöneticisi Olmak Zorunlu Mu?
Tüm Yönleriyle Apartman ve Site Yöneticiliği
Site Yöneticisinin Muaf Olduğu Giderler

Site Yöneticisi Kimdir?

Apartman yöneticisi değişen şehir yaşamıyla birlikte insan yaşamında girmiş bir kavramdır. Yönetici; toplu yaşam alanları olan sitelerde genel düzeni sağlamak ve işlemleri sürdürmek adına ön plana çıka. Üstelik site yöneticileri Kat Malikleri tarafından düzenli aralıklarla yapılan seçimlerle göreve gelir. Görevleri bakımından Kat Malikleri Kuruluna karşı sorumlu olan yöneticilerin şeffaf ve açık şekilde çalışmalarını sürdürmesi şarttır.

 

site yöneticisi
Site Yöneticisi Rehberi ile karşınızdayız. Apartman ve sitelerde yönetici olarak görev yapan ‘Site Yöneticisi’ site sakinlerinin genel anlamda yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlar.

Site Yöneticisi Faaliyetleri

Apartman ve sitelerde yönetici olarak görev yapan ‘Site Yöneticisi’ site sakinlerinin genel anlamda yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlar. Bu çerçevede genel temizlik, güvenlik, çevre düzenlemeleri ve hukuki işlerin takibi noktasında site yöneticisinin sorumluluklar üstlendiğini ifade etmek gerekir. Böylelikle sitede ortaya çıkacak karmaşanın önüne geçilmesi ve sakinlerin kaliteli bir alanda yaşaması mümkündür.

Görev ve Sorumlulukları

Apartman ve Site Yöneticisi genel anlamda apartman sakinleri için daha kaliteli bir yaşam alanı sunmayı hedeflerken aşağıdaki görev ve sorumlulukları üstlenmektedir. Bu kapsamda bir site yöneticisinin görev ve sorumluluklarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

  • Kat Malikleri Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak,
  • Ana taşınmazın amacına uygun bir şekilde kullanılması için tedbirler almak,
  • Ana taşınmazın sigortasını yaptırmak,
  • Genel yönetim işlerinin yanı sıra koruma, onarım ve temizliği gerçekleştirmek,
  • Yönetimle ilgili ödemelerin takibini yapmak,
  • Ana taşınmaz ile alakalı hukuki süreçleri takip etmek,
  • Aidat ödemeleri ile gelir – gider dengesi konusunda çalışmalar yürütmek.

Tüm bu görev ve sorumlulukları üstlenen yönetici için herhangi bir uygunsuzluk durumunda Kat Malikleri Kurulu denetim işlevini kullanmaktadır.

Site Yöneticisi Hakları

Apartman ve site yöneticileri KMK Madde 40 kapsamında belli başlı haklara sahiptir. Bu kapsamda site yöneticisinin hakları şu şekildedir;

  • Kat Malikleri Kurulu tarafından site yöneticileri için bir maaş belirlenmemiş olabilir. Bu durumda bile yaptığı işe karşılık ücret talep edebilir,
  • Sözleşmenin feshi ile yöneticilikten ayrılma ve zararını tazmin etme hakkına sahiptir.