Sitedeki maliklerin katılımıyla gerçekleşen site genel kurul toplantıları, sitenin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bunlara yönelik alınması gereken tedbirlerin karara bağlanması açısından önemlidir. Bu nedenle site genel kurulu toplantıları herhangi bir takvime bağlanmadan yapılabilir. Özellikle ihtiyaç duyulan her anda site genel kurulun toplantıya çağrılmasına site yönetimi karar verebilir. Yine de tavsiye edilen olağan toplantıların bir takvime bağlanması ve bu tarihin yönetim planında ilan edilmesidir. Böylece kat maliklerinin toplantı gününe göre kendilerini hazırlamaları mümkün olur.

site genel kurul toplantısı, bilgisayarlar

Site Genel Kurulu Nedir?

Sitede bulunan tüm malikleri kapsayan kuruldur. Ayrıca site yönetim kurulu vardır ve bu kurul sitedeki malikler tarafından seçilir. Bir veya ihtiyaca göre üç kişiden oluşan yönetim kurulu, genel kurulda alınan kararları uygulayan birimdir. Site genel kurulu; temizlik, güvenlik, ısıtma, asansör ve bunun gibi siteyle alakalı durumların görüldüğü ve her sene en az bir kere toplanması gereken kurulu ifade eder. Bu kurulda kat malikleri yer alır. Kiracılar bulunmaz.

Genel Kurul Toplantıları Ne Zaman Yapılır?

Site genel kurulunun toplanmasıyla alakalı bir sınırlama söz konusu değildir. Her sene en az bir kere toplanmak durumundadır. Gerektiği zaman site yönetimi tarafından genel kurulun toplanmasına karar verilebilir. Ayrıca genel kurulun ne zaman toplanacağına yönelik bir tarih yönetim planı programında yer alabilir. Böyle bir tarihe yer verilmesi halinde genel kurulun ilgili tarihte mutlaka toplanması gerekir. Yine yönetim planı içerisinde site genel kurulunun toplanması ile alakalı tarih yoksa her yılın ocak ayı içerisinde toplantı gerçekleştirilir.

Olağan toplantılarda durum buyken bazı dönemlerde olağanüstü toplantılara da gereksinim duyulabilir. Örneğin yöneticinin vefatı, denetçinin istifa etmesi gibi durumlarda yeni yönetici ve denetçi seçilmesine yönelik olağanüstü toplantı çağrısı site yönetimi tarafından yapılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise kat maliklerine olağanüstü toplantı tarihinin en az 15 gün öncesinde yazılı bildirim şeklinde ulaştırmasıdır. Yazılı bildirimde olağanüstü toplantıda bahsi geçecek konu veya konuların da bildirilmesi önemlidir.

Apartman ve Site Yönetim Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen İletişim sayfamızı ziyaret edin.