Ekonomi ve teknolojinin gelişmesi, iş yerleri ve yaşam alanlarının, yapılarının değişmesine, farklılaşmasına ve ihtiyaçların artmasına neden olmuştur. Bu noktada fertlerin beklentilerini karşılayabilmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak için Profesyonel Yönetime ihtiyacı doğmaktadır.

Apartman, site gibi alanlarda özellikle aidat tahsilatı gibi birçok soruna neden olan ve kat sakinleri arasındaki ilişkileri zedeleme durumuna gelen yöneticilik, tarafımızdan profesyonel ve tarafsız bir anlayışla sürdürülmektedir. Bu hizmetimiz apartman, kiracı yâda malikleri arasındaki sorunları en aza indirgemektedir.

Yaşamın gitgide hızlandığı ve geliştiği büyük kentlerde komşuluk ilişkileri de ne yazık ki buna paralel olarak gerilemektedir. Apartmanlar ve siteler birbirlerini tanımayan insanların yaşadığı yerlere dönüşmektedir. Özellikle de buraların yönetimleri sırasında ortaya çıkan sorunlar, zor oluşan komşuluk ilişkilerine zarar vermeden 2M Yönetim şirketi olarak şeffaf bir politikayla yönetimi şu şekilde oluşturuyoruz; hizmetlerimizin ne olduğu ve bedelinin ne olacağını bildiriyor, kat malikleri kurulunda hangi kararları almanız gerektiğini ve nasıl bir sözleşme imzalayacağınızı gösteren bir teklif metni tarafımızdan size sunuluyor.

Teklifimizin olumlu karşılanması ve yönetici olarak seçilmemiz halinde sizi doğru bir şekilde tanıyabilmemiz için; yönetim planı, arsa payları ve metrekare cetveli, oturanların bilgi formları, personel bilgileri (özlük dosyası gibi), geçmiş dönem bilgilerinin (karar ve işletme defterleri, denetim raporu, borç ve alacak durumu gibi) tarafımıza temin ediliyor.

Genel kurulda alınan kararlar ve kabul edilen işletme projesi duyurulduktan sonra kat malikleri tarafından alınan kararlar (ortak yaşam kuralları, aidat ödemeleri, apartman, site yâda iş merkezinizin bakım, onarım ve yenilenme gibi ihtiyaçları) hayata geçiriyoruz.

Biz 2M Yönetim Şirketi olarak bu görevlerimizi yerine getirirken sizler;

 • Apartman veya Site giderlerini nasıl paylaştıracağınızı düşünmeyeceksiniz.
 • Yangın tüpleri dolumu, yangın dolapları çalışıyor mu diye düşünmeyeceksiniz.
 • Personelinize kıdem tazminatı fonu ayrılması gibi konuları dert etmeyeceksiniz.
 • Ödemelerini yapmayan komşu/komşularınızı icraya vermek zorunda kalmayacaksınız.
 • Kat Malikleri Kurulu Olağan ya da Olağanüstü toplantılarınızın ve alınan kararların Kat Mülkiyeti Kanunu ‘na uygun olup olmadığı hususunda kuşkularınız olmayacak.
 • Aidatların tahsili için komşularınızın kapısında beklemeyecek makbuz düzenlemek zorunda kalmayacaksınız.
 • İşletme projesi hazırlamak gibi yorucu detaylarla uğraşmayacaksınız.
 • Personelinizin yıllık izin formlarını hazırlamak, izne ayrıldığında hizmetlerin aksamamasını sağlamak gibi sorunlarla uğraşmayacaksınız.
 • Bina Görevlisi, güvenlik personeli ve diğer personellerinizin SGK, işe giriş bildirgelerini, aylık SGK bildirgelerini hazırlamakla uğraşmayacaksınız.
 • Personellerinizin işe giriş ve çıkışlarında Bölge Çalışma Müdürlüklerine verilecek resmi evrakları tanzim etmekle uğraşmayacaksınız.
 • İhtiyacınız olduğunda asansörcü, elektrikçi, tesisatçı gibi ustaları aramayacak, ödemelerini düşünmeyecek, yapılan işin sorumluluğunu taşımayacaksınız.
 • Ortak kullanım alanlarının (çatı, merdiven boşluğu, dış cephe gibi) bakım, onarım ve yenilemeleri için firma aramayacak, uygun teklifler almak için uğraşmayacaksınız.
 • Apartman, Site yâda İş Merkezinizin giderlerini kayıt altına almakla uğraşmayacak, denetimini siz yapacaksınız.
 • Defterlerinizin yıllık noter tasdiki ile uğraşmayacaksınız.

2M Yönetim Şirketi olarak tüm sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getiriyor site huzurunu ve komşuluk ilişkilerini de önem veriyoruz .